POJIŠTĚNÍ MAJETKU, RODINNÝCH DOMŮ, DOMÁCNOSTÍ


akční produkty

AKCE 35% sleva

Nejširší pojistná ochrana Vašeho majetku včetně různých druhů pojištění.

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍVytvoříme Vám nejvýhodnější nabídku napříč pojišťoven a produktů.


akční produkty akční produkty akční produkty akční produkty

Hlášení pojistné údálosti

 1. v případě potřeby přivolejte: lékařskou pomoc tel. 155
  hasičský záchranný sbor tel. 150
  policii ČR tel. 158
 2. volejte ASISTENČNÍ SLUŽBU
 3. neprodleně telefonicky nahlaste vzniklou škodu svojí pojišťovně, vždy vyplňte záznam o nehodě
 4. učiňte všechny potřebné kroky, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu škod a především k případným zraněním
 5. zajistěte místo pojistné události tak, aby bylo možné zástupci pojišťovny objektivně posoudit její vznik, rozsah a další potřebné údaje. Pokud není možné stav zachovat (zranění, riziko ekologické havárie, možnost vzniku další škody apod.), pokuste se zajistit co nejvíce informací (pořízením průkazné fotodokumentace, videozáznamem, pořízením náčrtku PU)
 6. pokud vznikla škoda na Vašem majetku vinou třetí osoby, zajistěte si kontaktní údaje o viníkovi, eventuelně údaje o jeho pojišťovně
 7. Níže naleznete formuláře pro nahlášení pojistné události jednotlivých pojišťoven. Stáhněte si a vytiskněte příslušný formulář, nebo si ho vyzvedněte na nejbližší oblastní agentuře, vyplňte jej a řádně vyplněný a podepsaný (u právnických subjektů osobou zmocněnou k podepisování), jej zašlete nebo osobně doručte na nejbližší oblastní agenturu vaší pojišťovny.
 8. V případě potřeby nás kontaktujte, popřípadě se zastavte v naší kanceláři. Rádi Vám s hlášením pojistné události pomůžeme.

Formuláře jednotlivých pojišťoven:

triglav

cpp

koop

uniqa

generali

Allianz

slavia

carlife

 
Pojištění vozidel Pojištění vozidel Pojistná událost Pojištění nemovitostí Životní pojištění Telefon
Telefon pevná linka
Zasílání novinek